bygga till hus
bygga till hus
bygga till hus

Att bygga till hus

Om du inte vill bygga till huset, men vill bygga småhus i form av växthus, lusthus eller lekstuga på din tomt, hittar du bra information här.

BYGGLOV

När man ska bygga till hus på tomten så som växthus, lusthus eller lekstuga kan du behöva bygglov från kommunen. Om du behöver bygglov beror bland annt på hur stort du vill bygga och på om du har fler byggnader som du tidigare byggt till på tomten.

Kontakta därför stadsbyggnadskontoret i din kommun, de vet om du behöver söka bygglov och det är även till dem man lämnar sina byggritningar och bygglovsansökan, om det visar sig att du behöver ett bygglov.

BYGGA TILL

På den här sidan kan du läsa om tre olika slags minihus, som du kan bygga till på tomten. Här nedan kan du läsa kortfattat om växthus, lusthus och lekstugor.

BYGGA TILL HUS - ETT VÄXTHUS

Funderar du på att bygga till hus för växter i din trädgård – så kanske ett växthus skulle passa bra? Ett växthus kan bli som ett extra rum på tomten eller så kan det bli en sann odlingsoas där växterna frodas och gror. Ett växthus ger dig möjlighet att odla dina växter även om inte vädret eller årstiden utanför alltid vill samma.

Ett växthus kan bli allt från ett drivhus där fokus ligger fullständigt på växtlighet, eller kanske används istället växthuset till att fungera mer som ett lusthus med vackra kandelabrar och möbler som göra att du kan förlänga sommarkvällarna ända till höstkanten.

Eller så används växthuset till en kombination av de båda – ett växthus där man odlar men också har sittplatser för vila och lugna stunder.

BYGGA TILL HUS - ETT LUSTHUS

Steget är inte långt från ett växthus med möbler i – till ett lusthus. Antagligen är väl funktionen nästan den samma, fast materialen de byggs av är olika. Ett lusthus är ett litet rum i trädgården som oftast används för att kunna sitta mitt i grönskan eller som en festlokal. Ibland är växthuset utan heltäckande väggar och är mer likt en paviljong, men räknas fortfarande som lusthus.

Om lusthuset har dörrar och väggar blir lusthusets funktion vintertid ofta ett extra förvaringsutrymme. Det är kanske lite synd, då ett lusthus faktiskt kan nyttjas vintertid också, om än inte på samma sätt som på sommartid. Det traditionella lusthuset som de flesta tänker på när man ska bygga ett lusthus är en åttakantig liten byggnad. Lusthus kan köpas i färdiga byggsatser eller så kan du bygga det själv med lösvirke. Fråga din handlare om tips!

BYGGA TLL HUS -  ETT LITET HUS

Ett litet miniatyrhus i form av en lekstuga är både användbart när man har mindre barn, men kan även vara en vacker utsmyckning av trädgården. Lekstugor är en rolig plats att leka för barn i alla åldrar under vår, sommar och höst. Många är de lekstugor som vintertid används som förvaringsutrymmen för allehanda trädgårdsmöbler och verktyg. Traditionella lekstugor finns att köpa i lösvirke, byggsatser och till och med färdigmonterade – färdiga att placera på tomten.

KURIOSA

På små hus är det vanligt att man lägger på lite extra på kallad "snickarglädje" för att förhöja skönheten på husen. På ne.se kan man läsa följande om just begreppet snickarglädje: "Snickarglädje, benämning på den rikt detaljerade utsmyckning som träarkitekturen fick särskilt under 1800-talets andra hälft i vindskivor, fönsteromfattningar, verandor m.m. och som ofta tillverkades som serieprodukter i snickerifabriker." (Källa: ne.se)


LYCKA TILL!